عبدالحسین خسروپناه
  [gallery link="file" size="medium" ids="12508,12509,12511,12512,12513,12514,12515,12516,12517,12518,12519"]         دریافت صوت این مراسم در وصف حضرت علی اصغر توسط حاج حسن آراسته       دریافت صوت سخنرانی این مراسم توسط حجت السلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه       دریافت صوت روضه این مراسم توسط حاج محمد ابراهیمی زاد   دریافت صوت سینه زنی این مراسم ...
  [gallery link="file" size="medium" ids="12386,12387,12388,12389,12390,12391,12392,12393,12394,12395,12396,12397"]   دریافت صوت این مراسم در وصف حضرت قاسم (ع) توسط حاج مجید عطایی           دریافت صوت سخنرانی این مراسم توسط حجت اسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه       دریافت صوت روضه این مراسم توسط حاج سید محمدصادقی   دریافت صوت سینه زنی این مراسم توسط ...