طرح یادیاران
✅هیأت رزمندگان اسلام شهرستان دزفول: تاریخ ۱۹ دی ماه دیدار با برادر رزمنده و جانباز عمو عبدالحسین شنبه زاده 📌برادر عبدالحسین شنبه زاده یا بقول همرزمان این برادر عمو عبدالحسین از آن مردان مخلص و صادق است که هر چه در ...