آرشیو صوت و تصویر
دانلود سخنرانی شب دهم توسط استاد دکتر محمدرضا سنگری برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش    [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh10s.mp3[/podcast] ———————————————————————————-------————————————————————————————————————————- دانلود مداحی شب دهم توسط برادر محسن شریفیان برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش    [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh10m.mp3[/podcast] ———————————————————————-------————————————————————————————————————————————-
دانلود سخنرانی شب نهم توسط استاد دکتر محمدرضا سنگری برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش   [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh9-s.mp3[/podcast] ————————————————————————---------------------------------————————————————————————————————- دانلود مداحی شب نهم توسط برادر حاج محمد ابراهیمی زاد برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش   [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh9-m.mp3[/podcast] ————————————————---------------------------------————————————————————————————————————————-
همایش شیرخوارگان ،مراسم عزاداری و تعزیه خوانی ویژه خواهران در رثای حضرت علی اصغر (ع) روز جمعه در مصلای امام علی(ع) دزفول برگزار شد. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دانلود سخنرانی شب هشتم توسط استاد دکتر محمدرضا سنگری برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش    [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh8-s.mp3[/podcast] ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دانلود مداحی شب هشتم توسط برادر حاج غلامعلی رسالتی برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش    [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh8-m.mp3[/podcast] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دانلود سخنرانی شب هفتم توسط حجت الاسلام والمسلمین حاج سید محمد حسین بحرالعلوم میردامادی برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش    [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh7-1s.mp3[/podcast] ———————————–————————————————————————————————————————-------———————————————— دانلود مداحی شب هفتم توسط برادر حاج صادق آهنگران برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش    [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh7-m.mp3[/podcast] —————————————————————————————————————————------------------------------------——————————————–
دانلود سخنرانی شب ششم توسط حجت الاسلام والمسلمین حاج سید محمد حسین بحرالعلوم میردامادی برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش    [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh6-1.mp3[/podcast] ———————————–———————————————————————————————————————————————————————— دانلود مداحی شب ششم توسط برادر حاج رجب لطفی خلف برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش   [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh6-2.mp3[/podcast] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دانلود سخنرانی شب پنجم توسط حجت الاسلام والمسلمین حاج سید محمد حسین بحرالعلوم میردامادی برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش    [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh5-1.mp3[/podcast] ---------------------———————————————————————————————————————————————————————— دانلود مداحی شب پنجم توسط برادر سید محمد صادقی برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش   [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh5-2.mp3[/podcast] ---------------------------——————————————————————————————————————————————————————
دانلود سخنرانی شب چهارم توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر فتح ا… نجارزادگان برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش   [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh4-1.mp3[/podcast] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دانلود مداحی شب چهارم توسط برادرغلامعلی خاشع برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش   [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh4-2.mp3[/podcast] ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
دانلود سخنرانی شب سوم توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر فتح ا... نجارزادگان برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ دانلود مداحی شب سوم توسط برادران مهدی باصداقت و علی محمد دامچین برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  دانلود سخنرانی شب دوم توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر فتح ا… نجارزادگان برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش   [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh2-s.mp3[/podcast] ———————————————————————————————————————————————————————— دانلود مداحی شب دوم توسط برادر برادر امیر رئوفیان برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش    [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh2-m.mp3[/podcast] ————————————————————————————————————————————————————————  
دانلود سخنرانی شب اول توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر فتح ا… نجارزادگان برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش   [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh1-s.mp3[/podcast] ———————————————————————------------------------------------------————————————————————————————————— دانلود مداحی شب اول توسط برادرحجت ظفری برای شروع دانلود اینجا کلیک کنید. پخش   [podcast]http://saralah-dez.ir/wp-content/uploads/2012/11/sh1-m.mp3[/podcast] ——————————————————————------------------------------------------——————————————————————————————————