آرشیو صوت و تصویر
جهت دریافت از نرم افزار Internet.Download.Manager استفاده کنید.( دانلود این نرم افزار) —————————————————————————–——————————————————————————————————————–   با تشکر از برادر مجید عباسی فرد —————————————————————————–——————————————————————————————————————– [gallery link="file" ids="4232,4233,4234,4235,4236,4237,4238"] با تشکر فراوان از برادر ایمان برزه کار —————————————————————————–——————————————————————————————————————– مطالب مرتبط : مسیر تاسوعا 92 مسیر تاسوعا 91
همزمان با عاشورای حسینی صبح روز 13/8/93همایش زنان عاشورایی به همت واحد خواهران پیروان عترت هیئت رزمندگان و عاشقان ثارا... شهرستان دزفول در حسینیه ثارا... برگزارشد. در این مراسم معنوی پس از تلاوت قرآن سخنران برنامه حجه الاسلام بهجت پور به ...
جهت دریافت از نرم افزار Internet.Download.Manager استفاده کنید.( دانلود این نرم افزار) —————————————————————————–——————————————————————————————————————–               باتشکر از برادران صدابردار: محسن زاده عباس – فخرالدین ترابی زاده – مجید عباسی فرد —————————————————————————–——————————————————————————————————————– [gallery link="file" ids="4186,4187,4188,4189,4190,4191,4192,4193"] با تشکر از برادر ایمان برزه کار —————————————————————————–——————————————————————————————————————– طالب مرتبط : شب دهم محرم ۹۲ شب دهم ...
جهت دریافت از نرم افزار Internet.Download.Manager استفاده کنید.( دانلود این نرم افزار) —————————————————————————–——————————————————————————————————————–   باتشکر از برادران صدابردار: محسن زاده عباس – فخرالدین ترابی زاده – مجید عباسی فرد —————————————————————————–——————————————————————————————————————– [gallery link="file" columns="4" ids="4172,4171,4170,4169,4168,4163,4164,4165,4166,4167,4162,4161,4160"]   با تشکر از برادر ایمان برزه کار —————————————————————————–——————————————————————————————————————– مطالب مرتبط : شب نهم محرم ۹۲ شب ...
جهت دریافت از نرم افزار Internet.Download.Manager استفاده کنید.( دانلود این نرم افزار) —————————————————————————–——————————————————————————————————————–   تشکر از برادران صدابردار: محسن زاده عباس – فخرالدین ترابی زاده – مجید عباسی فرد —————————————————————————–——————————————————————————————————————–   [gallery link="file" ids="4146,4145,4144,4143,4142,4137,4138,4139,4140,4141"]   با تشکر از برادر ایمان برزه کار —————————————————————————–——————————————————————————————————————– مطالب مرتبط : شب هشتم محرم ۹۲ شب هشتم ...
در روزجهانی علی اصغر(ع) نوای لالایی در دزفول طنین انداز شد همزمان با فرارسیدن اوّلین جمعه ماه محرم و همگام با دیگر عزاداران حسینی در سراسر جهان همایش شیرخوارگان حسینی در دزفول برگزار شد.
هت دریافت از نرم افزار Internet.Download.Manager استفاده کنید.( دانلود این نرم افزار) —————————————————————————–——————————————————————————————————————– با تشکر از برادران صدابردار: محسن زاده عباس – فخرالدین ترابی زاده – مجید عباسی فرد —————————————————————————–——————————————————————————————————————–   [gallery link="file" ids="4070,4071,4072,4073,4074,4075,4076,4077,4078"] با تشکر از برادر ایمان برزه کار —————————————————————————–——————————————————————————————————————– مطالب مرتبط : شب هفتم محرم ۹۲ شب ...
جهت دریافت از نرم افزار Internet.Download.Manager استفاده کنید.( دانلود این نرم افزار) —————————————————————————–——————————————————————————————————————–     تشکر از برادران صدابردار: محسن زاده عباس – فخرالدین ترابی زاده – مجید عباسی فرد —————————————————————————–——————————————————————————————————————–   [gallery link="file" ids="4059,4060,4061,4062,4063,4064,4065,4066"] با تشکر از برادر ایمان برزه کار —————————————————————————–——————————————————————————————————————– مطالب مرتبط : شب ششم محرم ۹۲ شب ششم ...
جهت دریافت از نرم افزار Internet.Download.Manager استفاده کنید.( دانلود این نرم افزار) —————————————————————————–——————————————————————————————————————–   با تشکر از برادران صدابردار: محسن زاده عباس – فخرالدین ترابی زاده – مجید عباسی فرد —————————————————————————–——————————————————————————————————————–   [gallery link="file" ids="4003,4005,4006,4007,4008,4009,4010,4011,4012,4013"] با تشکر از برادر ایمان برزه کار —————————————————————————–——————————————————————————————————————– مطالب مرتبط : شب پنجم محرم ۹۲ شب ...
جهت دریافت از نرم افزار Internet.Download.Manager استفاده کنید.( دانلود این نرم افزار) —————————————————————————–——————————————————————————————————————–   با تشکر از برادران صدابردار: محسن زاده عباس – فخرالدین ترابی زاده – مجید عباسی فرد —————————————————————————–——————————————————————————————————————–   [gallery link="file" ids="3979,3980,3981,3982,3983,3984,3985,3986,3987,3988,3989"]   با تشکر از برادر ایمان برزه کار —————————————————————————–——————————————————————————————————————– مطالب مرتبط : شب چهارم محرم ۹۲ شب ...
جهت دریافت از نرم افزار Internet.Download.Manager استفاده کنید.( دانلود این نرم افزار) —————————————————————————–——————————————————————————————————————–   با تشکر از برادران صدابردار: محسن زاده عباس – فخرالدین ترابی زاده – مجید عباسی فرد —————————————————————————–——————————————————————————————————————–   [gallery link="file" ids="3958,3959,3961,3962,3963,3964,3965,3966"] با تشکر از برادر ایمان برزه کار —————————————————————————–——————————————————————————————————————– مطالب مرتبط : شب سوم محرم ۹۲ شب ...
جهت دریافت از نرم افزار Internet.Download.Manager استفاده کنید.( دانلود این نرم افزار) —————————————————————————–——————————————————————————————————————–   -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- با تشکر از برادران صدابردار: محسن زاده عباس - فخرالدین ترابی زاده - مجید عباسی فرد —————————————————————————–——————————————————————————————————————–   [gallery link="file" ids="3936,3935,3934,3933,3932,3931"] با تشکر از برادر ایمان برزه کار —————————————————————————–——————————————————————————————————————– مطالب مرتبط : شب دوم محرم ۹۲ شب ...